Facebook Business: Sådan accepterer man en adgangsanmodning

Facebook Business Manager - sådan accepterer du en anmodning om adgang i FB Business Manager

Facebook Business Manager, ak ja. Nu har vi set på, hvordan du finder dit Facebook Business Manager ID. Dernæst så vi på, hvordan du direkte giver andre adgang til din Facebook Business Manager. Slutteligt har vi fortalt om, hvordan du anmoder om adgang hos andre Facebook Business Manager. Vi mangler stadig, hvordan du så accepterer, […]